Uppnå rätt IT-säkerhetsnivå på arbetsplatsen med dessa knep

Även om myndigheterna har blivit bättre på att sprida information om internetsäkerhet tycks antalet cyberbrott som drabbar företag öka varje år. Därför är det nu viktigare än någonsin för företag att tillämpa rätt strategier för att minska risken för att utsättas för olaga intrång och läckage av känslig information.

 

Nya siffror visar att den totala kostnaden för skador orsakade av cyberattacker mot företag i landet bara under 2021 uppgick till 30 miljarder kronor. Det säger rätt mycket om hur pass katastrofala utgångar cyberattacker kan orsaka.

 

För att hjälpa ditt företag att uppnå rätt IT-säkerhetsnivå och minska risken för att falla offer för cyberbrottslingar har vi sammanställt några knep som ni kan tillämpa.

Utför en IT-säkerhetsevaluering

Det första du bör göra är att utvärdera ditt företags befintliga IT-säkerhetssystem för att se hur pass sårbart det är. Kom ihåg att alla verksamheter är potentiella måltavlor för cyberbrottslingar – stora som små. Men företag som inte har koll på sitt IT-säkerhetssystem är betydligt mer sårbara än de som har investerat i sitt.

 

Det smartaste sättet att utvärdera ditt företags system är att anlita en säkerhetskonsult med expertis på området. En IT-säkerhetsexpert identifierar sårbarheter i företagets IT-system och ger er utefter detta tillförlitliga rekommendationer om åtgärder för att stärka säkerheten. Med en bra IT-säkerhetsbedömning kan du och ditt företag i betydande utsträckning minska risken för att utsättas för diverse cyberhot.

Se till att all personal får utbildning i grundläggande IT-säkerhet

Säkerhetsevalueringar och åtgärder för att stärka företagets IT-säkerhetssystem räcker inte för att undvika att bli offer för cyberbrottslingars illgärningar. Om inte de anställda vet vad de får och inte får göra kan du inte garantera någonting. Därför är det av stor vikt att säkerställa att alla anställda har den kunskap som krävs för att inte äventyra sig själva eller företaget.

 

Om du inte redan har fått något proffs att tala om vikten av IT-säkerhet och gå igenom vad som krävs för att garantera företagets säkerhet är det dags att göra det nu! Det är väsentligt att alla anställda vet hur de ska surfa säkert på internet för att undvika att utsätta företag för fara och vilka åtgärder de ska vidta om de misstänker ett cyberhot.

Underskatta inte betydelsen av ett pålitligt antivirusprogram

På tok för många företag förbiser vikten av att ha ett pålitligt antivirusprogram installerat på sina enheter. Faktum är att ett sådant program kan avgöra omfattningen av effekterna av en cyberattack. Just därför är det oundvikligt att installera ett bra antivirusprogram på alla enheter som används av företagets anställda.

 

Ett bra antivirusprogram skyddar alla internetanslutna enheter från olika typer av skadlig programvara genom att upptäcka dem i tid och blockera dem, men också genom att avlägsna virus eller andra skadliga koder som redan har kommit in i systemet. Om det inte finns något antivirusskydd på era enheter kan cyberbrottslingar allt som oftast enkelt ta sig in och stjäla värdefull information, läcka den och förstöra företagets rykte. I värsta fall kan de roffa åt sig era pengar, och ännu värre era kunders pengar, vilket kan tvinga er att avveckla verksamheten.