Cobots inom lager och logistik: Effektivitet och automatisering

I den ständigt växande och föränderliga världen av lager och logistik gäller det att ligga i framkant. Branschen är full av konkurrens och om du och ditt företag hamnar efter riskerar ni att förlora massvis av kunder och inkomster. För att öka effektiviteten satsar därför allt fler företag inom branschen på automatisering, vilket idag har blivit en nyckelfaktor för att kunna vara konkurrenskraftig.

Ett av de största framstegen inom automatiserad lager- och logistikhantering är cobots, eller samarbetande robotar som de även kallas. De här robotarna har visat sig vara ovärderliga när det gäller att uppnå en hög effektivitet för att hålla verksamheten lönsam och konkurrenskraftig.

Vad är en samarbetande robot egentligen?

Cobots är specialdesignade robotar som är utformade för att kunna arbeta sida vid sida med människor. Till skillnad från en klassisk industrirobot är de anpassningsbara, enkla att programmera och flexibla. De kan utföra en mängd olika uppgifter som exempelvis plockning, packning och materialhantering. En väldigt stor fördel är att de snabbt och lätt går att flytta till nya arbetsuppgifter, vilket kan vara avgörande i den här branschen.

Effektivisera verksamheten med cobots

Effektivitet är nyckel till ett framgångsrikt lager- och logistikföretag. Eftersom efterfrågan på snabba och pålitliga leveranser ständigt ökar måste företagen effektivisera sina verksamheter för att möta kundernas förväntningar.

Cobots kan spela en avgörande roll för företaget att uppfylla de här kraven genom att plocka och packa varor på ett snabbt och noggrant sätt. De är även snabba på att förflytta och lagerföra, vilket är otroligt viktigt.

Robotarnas förmåga att arbeta dygnet runt utan att bli trötta eller tappar fokus gör dem idealiska för arbetsuppgifter som kräver oavbruten och långvarig fokusering. Det ger företaget möjlighet att arbeta även på natten utan att behöva ta in extra personal, vilket både är ekonomiskt bra och skönt för arbetarna.

Automatisera er lagerhållning

För att allting ska gå så snabbt, smidigt och felfritt som möjligt är ett automatiserat lager att rekommendera. Den mänskliga faktorn har nämligen en tendens att ställa till det, med allt ifrån felplaceringar till misstag och produktskador.

Genom att använda cobots kan ni istället automatisera er lagerhållning. Robotarna är utrustade med sensorer och kameror som snabbt skannar av varorna, kategoriserar dem och flyttar dem till rätt lagerplats. Den informationen kan ni sedan överföra till ett datorsystem så att ni får en bra överblick över vad ni har på lagret och vart det finns.

Samarbete mellan människa och maskin

Cobots är en förkortning av det engelska ordet collaborative robots, som betyder samarbetande robotar. De är nämligen skapta för att kunna arbeta tillsammans med människor, sida vid sida. Genom att låta människor och robotar samarbeta kan företaget ta del av det bästa av två världar och effektivisera verksamheten.

Vissa arbetsuppgifter måste en människa utföra och då kan roboten vara med och assistera. Den kan hämta verktyg, hjälpa till med paketeringen och utföra tunga lyft. Det minskar ledtider och ökar genomströmningen av varor, samtidigt som det underlättar för den mänskliga arbetaren. Företaget får en effektivare process, nöjdare medarbetare och mindre risk för onödiga skador och sjukdomar.